Must-reads

We vroegen diverse wetenschappers en beleidswerkers "Welke boeken, rapporten of artikels moet je gelezen hebben als je wil meedenken over een toekomstig Vlaanderen in harmonie met de natuur?" De lijst hieronder is het resultaat van de werken die vaakst naar voor geschoven werden. De lijst wordt nog verder aangevuld en suggesties zijn welkom.

 

Toekomstvisies

 • Edward O. Wilson 2016. Half earth. (BOEK)
 • Baptist, Martijn, et al. 2019. Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120. Wageningen University & Research. (RAPPORT, VIDEO)
 • Natuurmonumenten 2020. Dossier droogte. Verdrogend versus waterrijk (toekomstig) landschap. (ARTIKEL, p12-13)
 • INBO 2018. Natuurrapport (NARA) - Toekomstverkenningen. (RAPPORT

Staat van de natuur 

Internationaal

 • IPBES 2019. The global Assessment report on biodiversity and ecosystem services - Summary for policy makers. (RAPPORT)
 • Kolbert, Elizabeth 2014. The sixth extinction: An unnatural history. A&C Black. (BOEK)
 • UNEP CBD 2020. Global Biodiversity Outlook 5. (RAPPORT)
 • EEA 2020. State of Nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018. (RAPPORT, KEY FINDINGS)

Vlaanderen/België

 • INBO 2020. Natuurrapport 2020 (NARA). (RAPPORT, VIDEO)
 • INBO 2014, 2016, 2018. Natuurrapport (NARA). (RAPPORT
 • WWF België 2020. Living Planet Report België. (RAPPORT & DUIDING).

Natuurbeheer, rewilding en natuurherstel

 • Monbiot G. 2013. Feral. (BOEK)  
 • Van Meerbeek, K., Muys, B., Schowanek, S. D., & Svenning, J. C. (2019). Reconciling Conflicting Paradigms of Biodiversity Conservation: Human Intervention and Rewilding. BioScience, 69(12), 997-1007. (ARTIKEL)
 • Tree I. 2019. Wilding, the return of nature to a British farm. (BOEK)
 • OBN 2020. Ecologisch assessment van de landschappen van Nederland. "Aan welke knoppen moeten we draaien in elk landschapstype om de natuur te herstellen?" (RAPPORT)

Ruimtelijke ordening & wonen

 • Nic Balthazar & Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck 2017. Plannen voor plaats. (DOCU)
 • Vermeiren et al. 2019. Monetariseren van urban sprawl in Vlaanderen, studie door VITO in opdracht van departement Omgeving. (RAPPORT & VIDEO)
 • Pisman, A., Vanacker, S., Willems, P., Engelen, G. & Poelmans, L. (Eds.). (2018). Ruimterapport Vlaanderen (RURA). Een ruimtelijke analyse van Vlaanderen. Brussel: departement Omgeving. (RAPPORT)

Klimaatverandering

 • Paul Hawken (ed.) 2017. Project Drawdawn. De 100 meest effectieve oplossingen om klimaatontwrichting te keren. (BOEK & WEBSITE
 • David Wallace-Wells 2019. De onbewoonbare aarde. (BOEK)
 • Van der Aa et al. 2015. Effecten van klimaatverandering op bos en natuur in Vlaanderen. (INBO.R.2015.9952476). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek,
  Brussel. (RAPPORT)
 • Nic Baltazar 2019. Klimaatbetoog. Nic Balthazar over de alarmerende toestand van ons klimaat. (DOCU)
 • Bart Verheggen 2020. Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. (BOEK)
 • Pieter Boussemare 2018. 10 klimaatacties die werken. (BOEK)
 • IPPC rapporten (WEBSITE)
 • Vlaamse MilieuMaatschappij. Klimaatportaal. Wat betekent klimaatverandering voor Vlaanderen? (WEBSITE)
 • VMM 2015. MIRA Klimaatrapport 2015. (RAPPORT)
 • KMI 2020. Klimaatrapport 2020. Van klimaatinformatie tot klimaatdiensten. (RAPPORT)

Landbouw

Meer expert advies voor must reads volgt zo snel mogelijk.

 • Landbouw en luchtkwaliteit. VITO 2020. Studie naar luchtkwaliteit en depositie in Hoogstraten en Wuustwezel. (VIDEO & RAPPORT)
 • VLM 2020. Mestrapport 2020. Nog te veel stikstof in het water in landbouwgebied door verkeerde bemestingspraktijken (ARTIKEL, RAPPORT)

Water & rivieren

 • Patrick Meire en Mark Van Dyck. Naar een duurzaam rivierbeheer. (BOEK)

Natuur en gezondheid 

 • WHO & CBD 2015. Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, A State of Knowledge Review. (RAPPORT)
 • VITO 2012. Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente. (RAPPORT)
 • IVN 2013. Waarom wij natuur nodig hebben. Factsheet Natuur & Gezondheid. (RAPPORT)
 • WWF 2020. COVID-19: Urgent call to protect nature and people. (RAPPORT)
 • National Trust & University of Derby 2020. Noticing Nature: The first report in the Everyone Needs Nature series. (RAPPORT)

Natuur en economie

 • Campaign for nature & National Geographic 2020. Economic Benefits of Protecting 30% of Planet’s Land and Ocean Outweigh the Costs at Least 5-to-1. (WEBSITE, RAPPORT)
 • World Economic Forum. New Nature Economy Report II: The Future of Nature and Business. (RAPPORT)
 • Dasgupta, P. 2021, The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. (London: HM Treasury) (RAPPORT, KEY MESSAGES)

(Noord)zee

 • Roberts, Callum. The unnatural history of the sea. Island Press, 2010. (BOEK)
 • Fagan, Brian. The attacking ocean: the past, present, and future of rising sea levels. Bloomsbury Publishing USA, 2014. (BOEK)