Spelregels

Dit online platform kadert in het toekomsttraject 'Natuur in het hart'. Met het online platform wil Natuurpunt zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans geven om ideeën aan te leveren voor een toekomstbeeld van Vlaanderen in harmonie met de natuur.

Die bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

Regels

 • In dit platform staat het volgende thema centraal: "Een toekomstig Vlaanderen in harmonie met de natuur, hoe kan dat er uitzien?" Bijdragen die geen betrekking hebben op dit thema of bv om fysische of klimatologische redenen niet realiseerbaar zijn in Vlaanderen, kunnen door de moderatoren geweigerd worden. De opgegeven uitleg is daarbij doorslaggevend. (Een voorbeeld: tropisch regenwoud in Vlaanderen is niet mogelijk en zal afgekeurd worden. Een foto en locatie van tropisch regenwoud als voorbeeld van een wens naar meer wildernis, is wel in lijn met de vraagstelling en zal worden goedgekeurd).
 • Bijdragen moeten geformuleerd worden in het Nederlands.
 • We proberen dubbele bijdragen op het platform te vermijden. Moderatoren kunnen je bijdrage weigeren als er een sterk gelijkende bijdrage al op het platform staat.
 • We wensen een constructief debat. De moderator kan bijdragen verwijderen die gebruik maken van grof of beledigend taalgebruik.
 • Ook bijdragen die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ... worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die gericht zijn op personen (bv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Bijdragen van gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
 • Breng je eigen ideeën in. Het is niet toegestaan om bijdragen of afbeeldingen die auteursrechtelijk beschermd zijn of niet voldoen aan de Europese privacywetgeving te publiceren. Deze kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.

Werkwijze

 • Alle nieuw ingegeven bijdragen worden eerst door één van onze moderatoren getoetst aan de regels voordat ze worden gepubliceerd op het platform. Daarom zal je jouw bijdrage nooit onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.
 • De indieners krijgen een bericht van de moderator als een bijdrage wordt gepubliceerd of verwijderd.
 • Als een bijdrage wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de regels voldoet.
 • De moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.