Welke plek is voor jou een inspirerend voorbeeld van hoe onze natuur er in de toekomst kan uitzien?

Wijnendale bos is een prachtig stukje natuur in mijn eigen buurt, waar je mooi kan wandelen. Ook is er een stuk onderzoeksbos, waar publiek niet toegankelijk is en waar onderzoek wordt gedaan naar o.a. sapstromen. Dit lijkt me een mooie combinatie.

Bos moet toegankelijk zijn voor publiek, maar het lijkt me ook belangrijk dat niet alle natuur verstoord wordt (in die mate dat dit het niet sowieso al is). Stukken afgesloten bos naast toegankelijk bos lijkt me dan ook een mooie oplossing. Daar kan enerzijds de flora en fauna ongestoord ontwikkelen, en anderzijds kunnen mensen de natuur intrekken. Mensen moeten de natuur kunnen verkennen, zodat het gevoel van waardering voor de natuur hoog blijft, en het is ook goed voor hun gezondheid. Anderzijds is het niet de bedoeling dat alle natuur overrompeld wordt door bezoekers. Het is dus een kwestie van het goede evenwicht te vinden.