Welke plek is voor jou een inspirerend voorbeeld van hoe onze natuur er in de toekomst kan uitzien?

Meanderende rivier en uitgestrekte valleigebieden

geen dijken, wel meanders. Het ziet er naturel uit. Daarnaast gehooide graslanden, rietvelden, wilgenbosjes. Een ruige vallei onderhevig aan water. Ik zie graag een natuurlijk beek- en riviersysteem dat een beetje beheerd wordt vanuit diversiteit.