Landbouw

Community Supported Agriculture (CSA) is vanzelfsprekend

Er wordt (biologisch) lokaal geconsumeerd en geproduceerd. Burgers betalen een jaarlijkse bijdrage om de productiekosten van het bedrijf te kunnen dekken en krijgen in ruil een deel van de opbrengst.

Dergelijke landbouwvorm legt een minder groot beslag op de omgeving en de natuur, en kan zelfs positieve effecten hebben voor de natuur (bvb. bestuiving).