Landbouw

Teelten in de binnenstad

Open ruimtes in steden worden zo efficiënt mogelijk gebruikt voor teelten.

Op deze manier breng je het voedsel dichter bij de stadsmens. Dat heeft ook een educatieve functie.