Landbouw

Lappendekentjes landbouw en natuur verweven met ecologische verbindingen (akkerranden, KLE's, ..)

Het toekomstig landschap in Zwevegem zie ik zo: akkerranden, kleine landschapselementen, langs de waterlopen (en die meteen ook toegankelijk maken), haagkanten. De verweving (ecologische corridors) tussen die delen van het lappendeken is ook belangrijk: via voetwegen, beken, en andere corridors. Kortom: een beetje een natuur- en landschapsbeeld zoals in de Vlaamse Ardennen.

Zwevegem leunt aan tegen de Vlaamse Ardennen. Er zijn nog wel wat kleine landbouwpercelen en kleine landschapselementen. Dit opwaarderen betekent een plus voor de natuur.