Landbouw

Kleine landschapselementen

Subsidiëren van akkerranden, poelen, hagen, kortom alle kleine landschapselementen. Er zijn structurele subsidies voor de bescherming, opwaardering en aanplant van KLE's.

Het vraagt een financiële incentive om KLE's te beschermen. Geef die landbouwers en particulieren dan ook.
Een goed voorbeeld is het recente initiatief van de Waalse overheid die 4.000 kilometer hagen wil bij creëren.