Klimaat

Natuurpunt modereert debat rond klimaatadaptatie van onze bossen

Hoe zorgen we ervoor dat we binnen 50-80 jaar bossen hebben die aangepast zijn aan de veranderde leefomstandigheden?

Over de juiste aanpak zijn de meningen verdeeld. Vasthouden aan inheems autochtoon plantmateriaal? Of introductie van boomsoorten uit andere Europese regio's, die meer extreme situaties aankunnen? In deze context kan Natuurpunt een voortrekkersrol spelen, door actoren uit diverse domeinen en met verschillende meningen bij elkaar te brengen in een ambitieus onderzoeksproject, waarbij op een wetenschappelijk onderbouwde manier een aantal opties live op het terrein uitgewerkt, onderzocht en opgevolgd worden.

 • Projectleiding en -ondersteuning: Natuurpunt Mechelen + aantal vrijwilligers uit lokale afdelingen
 • Wetenschappelijk draagvlak op internationaal niveau: gedragen en gestuurd door bv. KUL, UAntwerpen, UGent, ULiège Faculte Agronomique de Gembloux en/of Département des Sciences et Gestion de l'Environnement in Arlon, INBO, KBIN
 • Samenwerking met en/of peer reviews door een gerenommeerde universiteit in Duitsland en Frankrijk voor internationale erkenning
 • Samenwerking met Nederlands onderzoekscentrum voor een broodnodige dosis pragmatisme ;-)
 • Fondsenwerving, subsidies en sponsoring aantrekken door de diverse actoren
 • Aanbieden van ecoservices
 • Medewerking van provincies bv. voor waterretentie/infiltratie
 • Betrokkenheid van de bedrijfswereld: gesponsord door een doordachte selectie bedrijven
 • Samenwerking met lokale afdelingen van Natuurpunt en Natagora: bebosbare gronden van enige oppervlakte ter beschikking gesteld door lokale afdelingen van NP/Natagora
 • Lokale betrokkenheid: lokale actoren bv. scholen betrekken bij plantacties
 • Diensten aan de samenleving: integratie van kwetsbare groepen uit de samenleving
 • Educatieve diensten: sturen van leerlingenprojecten en eindejaarswerken in secundair onderwijs en doctoraatsthesissen aan universiteiten
 • Media-aandacht: uitgebreide mediacampagne georchestreerd door Natuurpunt Mechelen
We kunnen er moeilijk omheen. Er verandert wat op gebied van klimaat. Dat het héél snel héél anders zal worden is duidelijk. Wat ik graag zou willen, is dat we binnen 50-80 jaar nog bossen hebben met voldoende variatie in soorten. Als vandaag al blijkt dat onze berken, wilgen, beuken, zwarte populieren (Zeeland) enz. zware stress en uitval vertonen door droogte en hitte, is het dan niet hoog tijd om hierrond een grootschalig wetenschappelijk onderzoek te starten? Blijven we bij het bebossen van natuurgebieden vasthouden aan 100% inheems autochtoon plantmateriaal? Heel wat wetenschappelijke argumenten neigen in die richting. Maar er zijn ook andere stemmen in de wetenschappelijke wereld die opkomen voor de geleidelijke introductie van boomsoorten afkomstig uit andere Europese regio's, soorten die meer extreme situaties aankunnen. In deze context kan Natuurpunt een voortrekkersrol spelen, door actoren uit diverse domeinen en met verschillende meningen bij elkaar te brengen in een ambitieus wetenschappelijk onderzoeksproject. Een project van enige omvang waarbij op een wetenschappelijk onderbouwde manier een aantal weldoordachte opties live op het terrein uitgewerkt,  onderzocht en opgevolgd worden. Feiten gebaseerd op de situatie van vandaag (niet van 5 jaar of langer geleden) en op de prognoses voor de toekomst. Zuivere feiten, geen emoties.