Water(beheersing)

Vennen met zeldzame libellen hebben windbescherming nodig

In huidig beheer van vennen denkt men vaak aan bladafval en het openhouden van de vennen door te zorgen dat er geen (hoge) bomen zijn rondom de vennen. Voor libellen en andere soorten kunnen die bomen echter net de nodige afscherming van te veel wind voorzien en de nodige rustplaatsen en zitplaatsen. Zeker bij vennen waar zeldzame soorten als maanwaterjuffer, speerwaterjuffer en andere voorkomen is hier extra aandacht voor nodig.

Libellen zijn een soortgroep waarbij opwarming erg goed te volgen is. Meer en meer zuidelijke soorten vinden de weg naar ons, maar noordelijke soorten met beperkte dispersiecapaciteit gaan sterk achteruit. Als we deze soorten een kans willen geven is een aangepast beheer voor de relictpopulaties noodzakelijk. Daar bovenop profiteert een groot deel van de fauna van vennen hiervan.
Den Diel is één van de topgebieden voor libellen. Als je gaat kijken waarom, zie je meteen dat de waterplassen daar goed beschut zijn tegen windwerking. Ook op open plaatsen als de vallei van de Zijpbeek of Tenhaagdoornheide zie je dat de meer beschutte vennen vele male hogere aantallen huisvesten van onze Habitatrichtlijn en Vlaams prioritaire libellensoorten en rijke flora bevatten met voldoende fonteinkruiden en andere.