Water(beheersing)

Breek de dijken open

Dijken weg, alleen woonkernen worden beschermd door bedijking. Water vindt z'n weg en zorgt voor verwildering van onze natuur. Belangrijk naar beleving; natuur waarin je kan varen, verdwalen, ... . Grote dieren komen terug (eland, zeearend)
Het doet dromen van echte wilde natuur (rewilding).
Reacties