Water(beheersing)

Rijke oevervegetatie

Terug een rijke oevervegetatie langs de waterlopen zou goed zijn.

Aanwezigheid van oevervegetatie impliceert een hogere biodiversiteit en heeft ook een zuiverende werking.