Economie

Bedrijven betrokken bij natuurinrichting

Crowdfunding of bijdrage van bedrijven aan de uitvoering van bepaalde beheerswerken of de inrichting van landschappen.

Bedrijven hebben kapitaal. Wat als ze nu eens een deel van hun kapitaal inzetten voor natuurherstel?