Economie

Openstelling en ontsluiting natuurgebieden sectoroverschrijdend

Samenwerking natuursector met andere sectoren bij openstelling en ontsluiting natuurgebieden. Andere sectoren (landbouw, water, erfgoed...) worden mee in het bad getrokken om een visie en beleid te ontwikkelen rond openstelling.
Hoe meer sectoren je mee hebt in je verhaal, hoe beter voor de natuur én voor de economie
Nationaal Park Hoge Kempen