Economie

Kostenbesparende werking natuur

Natuur kan extra kosten voorkomen (strijd tegen verdroging, ...).
Door te investeren in de natuur, kan je besparen in heel wat grote maatschappelijke kosten. natuurinvestering betalen zichzelf terug.