Wonen

De gids voor de tuineigenaar

Niet iedereen weet wat het inhoudt om een tuin te bezitten. Het is een ware verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap en dient als dusdanig onderhouden te worden. Biodiversiteit, waterdoorlatendheid, luchtzuivering, luchtbevochtiging: zo veel dat een tuin kan betekenen. Natuurpunt in Vlaanderen in samenwerking met ruimtelijke ordening dienen de eigenaar te wijzen op zijn verantwoordelijkheid en hem uit te leggen wat in een tuin dient te gebeuren.

De tuinen worden nu niet beschouwd als een brok natuur. Ze blijven eigendom van de huiseigenaar maar deze dient een aantal verplichtingen na te leven.
Reacties
 • Philip DR

  ongeveer 1 maand geleden

  Misschien is het zinvol die "verplichtingen" en "verantwoordelijkheden" nader te definiëren. Ook de terreinploegen mogen daar een bijdrage in leveren.

  • Jean-louis Vm

   ongeveer 1 maand geleden

   Bedankt Pol V. Je hebt 100% gelijk, maar op het gebied van milieubewustzijn -en actie, heb ik jammer genoeg het gevoel dat het 5 na twaalf is en dat de tijd van het bewustmaken, motiveren, verleiden, voorbij is. Ons leefbaar milieu vraagt om dringendheid, zoniet steven we af op een catastrofe die op zich alle mogelijke politieke ingrepen zal gerechtvaardigen (zie Covid tafereel). Vandaar denk ik dat we nu stilaan moeten begrijpen en aanvaarden dat er drastisch moet worden opgetreden. Hoe ? Dat zullen de overblijfsels van onze democratie moeten uitwijzen. De tuineigenaar bekijken als een soeverein heerser is zoals een plat kind op een roeiboot laten zonder roeispanen, met dit verschil dat de tuin té belangrijk geworden is om dit risico te lopen. Wel heb je volkomen gelijk dat Natuurpunt duidelijk los moet staan van een dwingende overheid als je weet al het goede dat die vereniging al verricht heeft. Trouwens de natuurproblematiek heeft m.i. niets te maken met een politieke partij. Alle partijen dienen nu ons leefbaar milieu in hun actieplan op te nemen. Met Natuurpunt als richtinggevende expert?

   • Philip DR

    ongeveer 1 maand geleden

    Vlaanderen is een puzzel van eigendommen. Maar zoals vele eigendommen gaan de mensen er niet voldoende zorgvuldig mee om. Het kan dan ook handig zijn om de juridische term "eigendom" anders te definiëren zodat mensen mekaar kunnen helpen en inspireren in plaats van mekaar steevast te veroordelen. MAAR zo denk IK er over, niemand hoeft die stelling bij te treden.

   • Philip DR

    ongeveer 1 maand geleden

    Vlaanderen is een puzzel van eigendommen. Maar zoals vele eigendommen gaan de mensen er niet voldoende zorgvuldig mee om. Het kan dan ook handig zijn om de juridische term "eigendom" anders te definiëren zodat mensen mekaar kunnen helpen en inspireren in plaats van mekaar steevast te veroordelen. MAAR zo denk IK er over, niemand hoeft die stelling bij te treden.

  • Pol V

   ongeveer 1 maand geleden

   Dit idee gaat uit van een waardevolle overweging. Alle tuinen in Vlaanderen samen vormen een aanzienlijk potentieel voor natuurontwikkeling. Zodra de overheid verplichtingen gaat opleggen en de tuineigenaar op " maatschappelijke verantwoordelijkheden" gaat wijzen, wordt dit idee contraproductief. De tuineigenaar wil erkend worden als soeverein heerser over zijn/haar tuin. Die eigenaar kan wel verleid worden om in eigen tuin dingen te doen die de natuur bevorderen. Dat komt neer op informeren, en ludieke, creatieve en verbindende ideetjes aanreiken. Dat doet Natuurpunt al, op uitstekende wijze. Als natuurpunt zich in de publieke perceptie laat associëren met een dwingende overheid, bevestigt de vereniging daarmee het negatieve bemoeizieke imago van "de groenen" dat nu reeds op sociale media overheerst. Niet doen dus.