Wonen

Zuivering van bestaande waterlopen

Nog te veel beekjes worden als lozingsplaats voor afvalwater gebruikt. De collectoren worden aangelegd maar tegen een te traag tempo. De waterkwaliteit van de waterlopen dient verder tegen een verhoogd tempo verbeterd te worden.

 

Die zuivering leidt tot een verbetering van biodiversiteit, de verbetering van de leefbaarheid langs waterlopen en van hun onderhoud voor plaatselijk 'toerisme'.
Reacties
 • Philip DR

  ongeveer 1 maand geleden

  Ik ben akkoord dat er veel teveel in het wild wordt geloosd. Maar ik heb het gevoel dat zulks het resultaat is van een algehele houding van wangedrag en weinig respect. En dat niet slechts naar de natuur toe, maar ook naar medemensen, huisdieren, ... Het lijkt me dan ook zinvol om, inpikkende op de huidige pandemie, aandacht te vestigen op de houding van burgers, misschien wel te beginnen bij een sensibilisering om de eigen verantwoordelijkheden weer op te nemen.

  • Pol V

   ongeveer 1 maand geleden

   Beekjes, in juridisch jargon onbevaarbare waterlopen, vormen inderdaad een onmisbaar netwerk voor uitwisseling tussen verspreide stukjes natuur en zijn bovendien interessante biotopen. Nu worden die wel onderhouden met het oog op een vlotte waterafvoer, en de aanpalende eigenaars betalen daarvoor aan zogenaamde polderbesturen, voorgezeten door een dijkgraaf. Door de uitdroging van Vlaanderen ontstaat een momentum om het accent in het waterbeheer te verleggen van afvoer naar insijpeling. Dat zou waardevolle watergebonden natuur nieuwe kansen kunnen bieden. Zou het een goede Natuurpunt-strategie kunnen zijn om polderbesturen te betrekken in natuurontwikkeling en leden van Natuurpunt op te leiden om een rol te gaan spelen in polderbesturen? Of is dat al het geval en weet ik van niets ?