Het toekomsttraject - Natuur in het hart

Vlaanderen, en bij uitbreiding de wereld, staat voor een beslissend decennium wat natuurbehoud en -herstel betreft. De biodiversiteit gaat nog steeds achteruit en er komen heel wat veranderingen aan: klimaatverandering, energietransitie, landbouwtransitie, bevolkingstoename, verstedelijking enzovoort. 

Daarom start Natuurpunt in 2020 - met enig uitstel vanwege corona - een traject om een heldere, gedeelde en doelgerichte toekomstvisie uit te werken voor een Vlaanderen in harmonie met de natuur in 2050. We werken beeldend uit hoe ons landschap er in de toekomst zou kunnen uitzien als we ervoor kiezen om natuur terug in ons hart en in het hart van de samenleving te plaatsen, zowel op land als in zee. We creëren een toekomstbeeld van Vlaanderen waarin de natuur hersteld is en we samenwerken met natuur om allerlei uitdagingen zoals klimaatverandering het hoofd te bieden. Zo'n toekomstbeeld verbindt, enthousiasmeert en motiveert om met veel ambitie de versnelling hoger te schakelen die nodig is om de biodiversiteitscrisis aan te pakken.  

 

Participatief traject

Natuurpunt vindt het belangrijk dat dit toekomsttraject breed gedragen wordt. Daarom wil de
organisatie luisteren naar zo veel mogelijk leden, vrijwilligers, afdelingen, regionale koepels
en werkgroepen (en zelfs burgers die geen lid zijn) en hen input laten leveren voor de
toekomstbeelden en/of ze mee te laten vormgeven. Daarnaast wil Natuurpunt ook experten
en relevante stakeholders uitnodigen om hun expertise in te brengen in dit traject. De
toekomstbeelden worden in april 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene
Vergadering van Natuurpunt. Om tot de toekomstbeelden te komen werken we in drie fasen.

 

 

Fase 1: inspiratie en ideeën verzamelen

Juni - augustus 2020

We verzamelen breed, via de twee vragen op dit online participatieplatform, inspirerende voorbeelden
van hoe een herstelde natuur er in de toekomst in Vlaanderen kan uitzien, én ideeën over hoe
natuur en andere maatschappelijke domeinen elkaar kunnen versterken. Vrijwilligers, professionele medewerkers en leden worden uitgenodigd om hun inspirerende voorbeelden, kennis en ideeën hier te delen. 

Afdelingen, regionales en werkgroepen worden uitgenodigd om een 'tijd-voor-natuur-babbel' te organiseren om met deze vragen aan de slag te gaan. Door samen van gedachten te wisselen over het thema komen meer ideeën naar boven. De resultaten worden op dit platform geplaatst. Hoe je zo'n tijd-voor-natuur-babbel organiseert, vind je hier. 

We organiseren op regelmatige basis tijdens deze fase webinars waarin experten uitleggen welke trends en transities die de natuur beïnvloeden in de komende jaren te verwachten zijn en hun visionaire ideeën meegeven om daar mee om te gaan. Wat zullen de gevolgen zijn van klimaatverandering voor de natuur in Vlaanderen? Wat zijn de verwachte trends op vlak van bevolkingsgroei en hoe beïnvloedt dat de ruimte voor natuur? Deze webinars zijn een must voor wie wil deelnemen aan Fase 2. Interesse in deze webinars? Vink dan zeker in je profiel aan dat we je op de hoogte mogen houden!

Fase 2: toekomstbeelden uitwerken in thematische werkgroepen

September - december 2020

We verrijken de brede input uit de eerste fase tijdens een online werkdag in september samen met wie geïnteresseerd is om intensief met deze thematiek aan de slag te gaan. We kiezen een tiental thema's of landschappen waarrond we een ambitieus toekomstbeeld uitwerken in werkgroepen. 

Na een selectie van de deelnemers starten de werkgroepen begin oktober met een online kickoff werkdag. Via een intensief traject van een vijftal vergaderingen werkt iedere werkgroep rond zijn thema een toekomstbeeld uit tegen december 2020.

Heb je een interessante expertise of een grote motivatie om aan deze werkgroepen deel te nemen? Schrijf je dan in via dit formulier. We houden je op de hoogte.

 

Fase 3: toekomstbeelden samenleggen tot één toekomstvisie

Januari - maart 2021

We verwerken de diverse thematische toekomstbeelden tot een samenhangende, sterk visuele,
wervende toekomstvisie op ‘Vlaanderen in harmonie met de natuur’. Dit gebeurt door de visiegroep, bestaande uit de voorzitters van de thematische werkgroepen en de stuurgroep, in de periode half januari tot half februari. In maart worden de beelden en het rapport grafisch vormgegeven, waarna het resultaat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering van Natuurpunt in april 2021. Na goedkeuring wordt het resultaat verspreid onder de deelnemers, de hele vereniging en zal het dienen als start voor gesprekken met andere maatschappelijke actoren.