Het toekomsttraject - Natuur in het hart

Vlaanderen, en bij uitbreiding de wereld, staat voor een beslissend decennium wat natuurbehoud en -herstel betreft. De biodiversiteit gaat nog steeds achteruit en er komen heel wat veranderingen aan: klimaatverandering, energietransitie, landbouwtransitie, bevolkingstoename, verstedelijking enzovoort. 

Daarom start Natuurpunt in 2020 - met enig uitstel vanwege corona - een traject om een heldere, gedeelde en doelgerichte toekomstvisie uit te werken voor een Vlaanderen in harmonie met de natuur in 2050. We werken beeldend uit hoe ons landschap er in de toekomst zou kunnen uitzien als we ervoor kiezen om natuur terug in ons hart en in het hart van de samenleving te plaatsen, zowel op land als in zee. We creëren een toekomstbeeld van Vlaanderen waarin de natuur hersteld is en we samenwerken met natuur om allerlei uitdagingen zoals klimaatverandering het hoofd te bieden. Zo'n toekomstbeeld verbindt, enthousiasmeert en motiveert om met veel ambitie de versnelling hoger te schakelen die nodig is om de biodiversiteitscrisis aan te pakken.  

 

Participatief traject

Natuurpunt vindt het belangrijk dat dit toekomsttraject breed gedragen wordt. Daarom wil de
organisatie luisteren naar zo veel mogelijk leden, vrijwilligers, afdelingen, regionale koepels
en werkgroepen (en zelfs burgers die geen lid zijn) en hen input laten leveren voor de
toekomstbeelden en/of ze mee te laten vormgeven. Daarnaast wil Natuurpunt ook experten
en relevante stakeholders uitnodigen om hun expertise in te brengen in dit traject. De
toekomstbeelden worden in december 2021 finaal ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene
Vergadering van Natuurpunt. Om tot de toekomstbeelden te komen werken we in drie fasen.

 

 

Fase 1: inspiratie en ideeën verzamelen

Juni - november 2020

We verzamelen breed, via de twee vragen op dit online participatieplatform, inspirerende voorbeelden
van hoe een herstelde natuur er in de toekomst in Vlaanderen kan uitzien, én ideeën over hoe
natuur en andere maatschappelijke domeinen elkaar kunnen versterken. Vrijwilligers, professionele medewerkers en leden worden uitgenodigd om hun inspirerende voorbeelden, kennis en ideeën hier te delen. 

Afdelingen, regionales en werkgroepen worden uitgenodigd om een 'tijd-voor-natuur-babbel' te organiseren om met deze vragen aan de slag te gaan. Door samen van gedachten te wisselen over het thema komen meer ideeën naar boven. De resultaten worden op dit platform geplaatst. Hoe je zo'n tijd-voor-natuur-babbel organiseert, vind je hier. 

We organiseren op regelmatige basis tijdens deze fase videopresentaties waarin experten uitleggen welke trends en transities die de natuur beïnvloeden in de komende jaren te verwachten zijn en hun visionaire ideeën meegeven om daar mee om te gaan. Wat zullen de gevolgen zijn van klimaatverandering voor de natuur in Vlaanderen? Wat zijn de verwachte trends op vlak van bevolkingsgroei en hoe beïnvloedt dat de ruimte voor natuur? Deze videopresentaties zijn een must voor wie wil deelnemen aan Fase 2. Interesse in deze videopresentaties? Vink dan zeker in je profiel aan dat we je via onze nieuwsbrief op de hoogte mogen houden!

Fase 2: toekomstbeelden uitwerken in thematische werkgroepen

December 2020 - mei 2021

Eind november kiezen we in een online werksessie een tiental thema's of landschappen waarrond we een ambitieus toekomstbeeld uitwerken in werkgroepen. Begin december verrijken we de brede input uit de eerste fase tijdens een online werksessie samen met wie geïnteresseerd is om intensief met deze thematiek aan de slag te gaan. We overlopen een rapport over de input van de eerste fase en vullen aan waar nuttig. 

Na een selectie van de deelnemers starten de werkgroepen half december met een online kickoff vergadering waar de opdracht en werkwijze voor de werkgroepen meegegeven wordt. Via een intensief traject van een vijftal vergaderingen vanaf januari werkt iedere werkgroep rond zijn thema een toekomstbeeld uit tegen eind maart 2021. Deze worden voorgelegd op de AV van eind april 2021, waarna de feedback door de werkgroepen verwerkt wordt in nog een tweetal vergaderingen in mei. 

Heb je een interessante expertise of een grote motivatie om aan deze werkgroepen deel te nemen? Schrijf je dan in via dit formulier. We houden je op de hoogte.

 

Fase 3: toekomstbeelden samenleggen tot één toekomstvisie

Juni - december 2021

In juni verwerken we de diverse thematische toekomstbeelden tot één samenhangende, sterk visuele,
wervende toekomstvisie op ‘Vlaanderen in harmonie met de natuur’. Dit gebeurt door de visiegroep, bestaande uit de voorzitters van de thematische werkgroepen en de stuurgroep. Tijdens het zomerverlof worden de beelden en het rapport grafisch vormgegeven. Het finale resultaat wordt gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Natuurpunt begin december 2021. Na goedkeuring wordt het resultaat verspreid onder de deelnemers, de hele vereniging en voorgesteld op de viering van 20 jaar Natuurpunt op 8 december 2021. Nadien gebruiken we onze ambitieuze toekomstvisie als start voor gesprekken met andere maatschappelijke actoren om constructief en actief samen aan een betere toekomst te werken.